Conditii generale cum sa devii SOLDAT VOLUNTAR


Candidatul care optează pentru profesia militară de subofiţer trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii generale:
a)     să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România de cel puţin  şase luni, la data începerii anului de învăţământ/cursului/programului de formare;
b)    să fie “apt medical şi să aibă o dezvoltare fizică armonioasă;
c)     să aibă un comportament moral în societate;
d)    să nu fi fost condamnat penal şi să nu fie în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea unor infracţiuni;
e)     să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă face parte să declare că, după admiterea în instituţia militară de învăţământ, va renunţa la această calitate;
f)      să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
g)     să nu aparţină unor culte sau secte religioase care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum şi celor care încalcă bunele moravuri sau afectează desfăşurarea profesiei militare;
h)     să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă este într-una din aceste situaţii, să se angajeze că, după admiterea în instituţia militară de învăţământ, va renunţa la această calitate;
i)       pentru candidatul care este soldat voluntar în Ministerul Apărării, să fi parcurs modulul instruirii individuale, potrivit specificului fiecărei arme/serviciu/ specialităţi militare, până la data concursului de admitere în instituţia militară de învăţământ;
j)       pentru candidatul femeie – să declare că îşi asumă toate riscurile privind starea sa de graviditate/maternitate, care pot interveni în procesul de selecţie.

Reacții:

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu